Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. Mogą to być np: adresy e-mail (zostawiane dobrowolnie w formularzach, newsletterach, pliki cookies (ciasteczka), różne logi itp. Dlatego chciałbym, abyś zapoznał się z poniższą polityką prywatności. 

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: Grosiwo.eu
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: grosiwo.eu@dpoczta.pl
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie systemu komentarzy
 • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Prezentacja oferty lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: dhosting

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • operatorzy systemu komentarzy

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Google Analytics

Na blogu używany jest popularny system Google Analytics. Jest to system zbierania statystyk, analizy bloga, zachowania użytkowników na blogu, danych demograficznych, liczby odwiedzin, odsłon bloga, geolokalizacji, adresów IP itp. System ten należy do firmy Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do analizy i gromadzenia statystyk bloga. Zbierane w ten sposób dane statystyczne przechowywane są na serwerze Google. 
Zgoda: Korzystając tego bloga, zgadasz się na analizowanie przez Google Analytics Twojego ruchu, zachowania na blogu i wykorzystywanie do celów analitycznych.
Rezygnacja: Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były brane pod uwagę w statystykach Google Analytics, możesz pobrać i zainstalować specjalny dodatek (wtyczkę) do przeglądarki, która uniemożliwi zbieranie tego rodzaju danych. Wtyczkę możesz pobrać z oficjalnej strony Google.
*Bezpieczeństwo danych i polityka prywatności Google Analytics

8. Informacja o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Google Analytics”;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

9.Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www


10. Reklamy i linki stron trzecich

Linki (odnośniki) prowadzące do innych stron: Na blogu mogą znajdować się także linki, odnośniki, usługi przekierowujące do stron zewnętrznych, partnerskich itp. Strony internetowe firm zewnętrznych mają odrębne, własne i niezależne zasady ochrony prywatności. W związku z tym administrator bloga Grosiwo nie ponosi odpowiedzialności za treści i działania tych stron. Niemniej jednak staram się chronić bloga oraz jego użytkowników i przyjmuję wszelkie opinie na temat tych stron.

11.Twoja prawa i zgoda

Twoje prawa:

 • Oczywiście -Masz prawo do niekorzystania z tego bloga. Jeżeli w jakiś sposób nie zgadzasz się z przedstawionymi tutaj zasadami wykorzystywania i przechowywania Twoich danych lub jeśli nie zgadzasz się i nie akceptujesz tych zasad / polityki prywatności, to nie musisz korzystać z tego bloga, oraz proszę o niepodawanie swojego adresu e-mail w dostępnym na blogu formularzu kontaktowym i niekorzystanie z dostępnych na blogu systemów komentarzy.
 • Masz prawo do cofnięcia zgody:  Masz prawo do cofnięcia zgody (w dowolnym momencie) na przetwarzanie, przechowywanie Twoich danych.
 • Ponadto masz prawo: Prawo do dostępu do swoich danach, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi czy przeniesienia.

Twoja zgoda: 

 • Korzystając z tego bloga, akceptujesz przedstawianą tutaj politykę prywatności i zasady gromadzenie i przechowywania danych.

12. Czy podawanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Nie jest obowiązkowe.  W zasadzie mógłbyś być tutaj i przeglądać bloga Grosiwo całkowicie anonimowo, bez przekazywania, pozostawania tutaj żadnych swoich danych. Wystarczyłoby nie wpisywać w żadnych formularzach swojego adresu e-mail, wyłączyć w przeglądarce obsługę plików cookies, zainstalować wtyczkę blokującą Google Analytics i nie korzystać z systemów komentarzy.

Na blogu nie ma formularzy rejestracyjnych zbierających czułe dane osobowe.

13.Kto jest administratorem Twoich danych? Kontakt ze mną

Kto jest administratorem Twoich danych? Administratorem Twoich danych (np. dobrowolnie pozostawionego adresu e-mail w formularzu) jestem ja, czyli autor bloga Grosiwo.

Kontakt ze mną:
Do kogo możesz się zwrócić np. w sprawie zaprzestania przetwarzania, przechowywania Twoich danych? W razie jakiś pytań związanych z gromadzeniem i przechowywaniem Twoich danych możesz skontaktować się ze mną (czyli z autorem bloga Grosiwo) poprzez formularz kontaktowy <<– lub za pomocą poczty e-mail: grosiwo.eu@dpoczta.pl